FORMACIÓ EN CONEIXEMENTS LABORALS (MÒDUL B)

Department: 
Immigració
Department: 
Serveis Socials

FORMACIÓ EN CONEIXEMENTS LABORALS (MÒDUL B)

Les actuacions d’acollida donen a les persones que ho necessiten una primera oportunitat per a adquirir unes habilitats bàsiques per a poder ser més autònomes. El benefici per a la societat és el fet que les persones nouvingudes esdevenen més preparades i més lliures, més capaces, per tant, de participar i contribuir a la millora de la mateixa societat.

Aquestes són frases del preàmbul de la Llei d’acollida que estableix tres grans blocs de formació que es consideren bàsics per tal que les persones nouvingudes a Catalunya incrementin la seva autonomia:

  •  la llengua,

  • la formació en coneixements laborals i

  • el coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic.

Pel que fa a la llengua, actualment s’està realitzant un curs de català de nivell Bàsic a Sort i Esterri d’Àneu.

El coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic es realitza al llarg de tot l’any en diferents sessions segons la demanda existent i desenvolupades  pel tècnic d’immigració.

I pel que fa a la formació laboral durant el mes de febrer i març es realitzarà una formació en “Coneixements Laborals” impartida per l’Associació AMIC a Sort i Esterri d’Àneu.

 

Esterri d’Àneu: 23 de febrer i 15 de març de 2016, de 15 a 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament.

Sort: 22 i 29 de març de 2016, de 15 a 18 hores, a l’oficina comarcal de turisme.