FORMACIÓ CONEIXEMENTS LABORALS (MÒDUL B) -PLA COMARCAL D'ACOLLIDA-

Department: 
Immigració
Department: 
Serveis Socials

Les actuacions d’acollida donen a les persones que ho necessiten una primera oportunitat per adquirir unes habilitats bàsiques per poder ser més autònomes. El benefici per a la societat és el fet que les persones nouvingudes esdevenen més preparades i més lliures, més capaces, per tant, de participar i contribuir a la millora de la mateixa societat.

Aquesta introducció del preàmbul de la Llei d’acollida han portat a establir tres grans blocs de formació que es consideren bàsics per tal que les persones nouvingudes a Catalunya incrementin la seva autonomia: la llengua, la formació en coneixements laborals i el coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic.

Pel que fa a la llengua, actualment s’està realitzant un curs de català de nivell Bàsic a Sort i un altre a Esterri d’Àneu.

El coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic es realitza al llarg de l’any en diferents sessions segons demanda per part del tècnic d’immigració.

I pel que fa a la formació laboral es realitzarà aquest mes de desembre,  els dies 19, 20 i 21, de 9,30 a 14.30 hores, a l’oficina Comarcal de Turisme del Pallars Sobirà. Aquesta és una formació gratuïta, per a tothom a qui pugui interessar, centrada en “Coneixements Laborals” i impartida per l’Associació AMIC.