Pla de viabilitat hivernal

Department: 
Carreteres

Amb data 1 de desembre (com cada any) s'ha activat el Pla de viabilitat hivernal del Pallars Sobirà, que tindrà una durada mínima de 4 mesos. Aquest Pla consisteix en la neteja de la neu caiguda i l'estesa de material fundent (sal) a les carreteres d'accés a nuclis de població de titularitat municipal. Així mateix, aquest Pla complementa les actuacions del mateix tipus que la DG de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i el Servei de Vies i Obres de la Diputació de Lleida realitzen a les carreteres de la seva competència respectiva.

El Pla de neteja de neu del Consell Comarcal es desenvolupa mitjançant 5 equips de treball, 3 de contractació externa i 2 amb mitjans propis i coordinats tots ells des dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal.