Acord entre el Ministerio de cultura i l'Ajuntament de Sort per la construcció del nou Museu de les Papallones de Catalunya

Department: 
Cultura

El Museu de les Papallones de Catalunya va ser inaugurat el 21 de juliol del 2002 provisionalment a l'edifici de les antigues Escoles de Pujalt, que funcionava fins llavors com espai social del poble.

L'acord que es va fer era per que en dos anys es trobaria un espai mes adient i capaç. Al poc es va adquirir per aquesta funció un paller amb era i cobert. Peró després de infructuoses gestions no es va aconseguir cap avanç per la construcció d'aquest espai. El Museu, però, ha anat  creixent en visites i avui es considerat com a un equipament de referència a la comarca.

Malgrat que esta ubicat en un lloc apartat de les grans concentracions i solitari, avui es un focus d’interès turístic per la seva singularitat.

Fruit de les gestions de l’alcalde de Sort, Agustí López, es va arribar  a un acord amb el Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, de finançar la construcció del nou Museu a l'espai esmentat.

La inversió serà de 550.000 euros, inclosa en els Pressupostos Generals de l'Estat, i es la més alta pel 2007 que fa l'Estat a la província de Lleida.