ajuts per a autònoms de nova creació

Department: 
Promoció econòmica

Ordre reguladora d'aquests ajuts: TRI 380/2006 de 19 de juliol. DOGC núm 4686