Ajuts a les famílies amb fills i filles a càrrec 2007

Department: 
Serveis Socials
Les famílies amb fills i filles a càrrec tenen dret a gaudir d’una sèrie de prestacions econòmiques i ajuts.
 
-         Prestació econòmica de carácter universal per infant a càrrec
-         Prestació econòmica de caràcter universal per part, adopció o acolliment múltiple
-         Ajut per part, adopció o acolliment multiple, sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar
- Ajut per adopció internacional
El termini de presentació de sol·licituds és del 23 de març fins el 31 de desembre de 2007. Excepcionalment, per a les famílies amb infants nascuts, adoptats o acollits durant el mesde desembre de 2007, el termini de presentació finalitza el 31 de gener de 2008.