COMPOSTATGE COMUNITARI A ESTAON!!!!!!

Department: 
Medi Natural

Prèvia petició d’alguns veïns/es que es van interessar per aquest model de gestió dels residus orgànics, des de finals d’abril, Estaon és el quart nucli de la comarca que s’ha incorporat a l’experiència de compostatge comunitari al Pallars Sobirà, sistema d’autogestió dels residus orgànics que el Consell Comarcal pretén que sigui efectiu a tots els nuclis de la comarca de menys de 100 habitants per així reduir la quantitat de matèria orgànica que va a parar a l’abocador.

Estaon és un nucli situat a la capçalera de la Vall que porta el seu nom amb una població que durant els mesos de vacances augmenta considerablament.

L’objectiu d’aquest model de gestió dels residus orgànics és que disminueixi la quantitat de matèria orgànica que va parar al contenidor de rebuig i que els propis habitants autogestionin els seus residus orgànics per tal de tancar el cicle de la matèria orgànica obtenint com a resultat final el compost, que podran utilitzar per adobar les plantes, horts, arbres...

Es farà un seguiment exhaustiu del compostador, sobretot al principi per assessorar als habitants i per corregir les possibles incidències.