Presentació de la Ruta dels Pallars del sistema Territorial del MNATEC

Department: 
Activitats culturals

En l'acte es Presentarà l’audiovisual de la Ruta dels Pallars, a càrrec de la Sra. Carme Prats, Coordinadora del Sistema Territorial del MNACTEC. Exposició del projecte de musealització de l’Alfolí com a Museu de Gerri de Sal, a càrrec del Sr. Daniel Freixes, arquitecte. Presentació del Pla director de recuperació de les Salines a càrrec del Sr. Jaume Busquets, Subdirector general de Paisatge i Acció Territorial.

A l'acte hi serna presents el Sr. Daniel Solé, Vicepresident del consell rector del mNACTEC i subdirector general del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya,    Il·lm. Sr. Joan Marco, alcalde d’Àreu,     Il·lm. Sr. Josep Maria Dalmau, alcalde de La Torre de Cabdella,  Sr. Victor Orrit delegat del Govern per l’Alt Pirineu i Aran a Lleida. Clourà l’acte a càrrec de l’Il·lm. Sr. Xavier Ribera,  alcalde de l’Ajuntament de Baix Pallars.


Per a més informació posar-se en contace amb el Consorci del Baix Pallars: 973 662 040