PRODEP. Atenció a les persones amb dependència

Department: 
Serveis Socials
ProdeP té per objectiu general donar una atenció integral a la persona que pateix una alta dependència per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària tenint en compte totes les seves necessitats, perquè pugui romandre en el seu propi medi, a partir d’una atenció integrada i integral (xarxa sanitària i social).
La missió del programa és impulsar i ordenar les actuacions de les administracions en matèria de la promoció de l’autonomia personal i la situació de les persones amb dependència. Així com l'elaboració d’un model d’organització i atenció a les persones amb dependència i la creació d’un ens públic per gestionar les polítiques d’atenció.
Les bases que defineixen el model d’organització i atenció a les persones amb dependència són: l’acció integrada entre serveis socials i els serveis de salut, l’ordenació del sistema a les característiques i necessitats de les persones i famílies i l'accés i les provisions de serveis i prestacions.