S'obre la convocatòria de beques de recerca per al projecte Aixalda

Department: 
Català

El gran repte del projecte Aixalda és el recull i l’estudi sociolingüístic, dialectològic, toponímic...que ha de fer possible un procés de sistematització del dialecte.

És per això que es publiquen les bases per cobrir les deu beques que ens permetran disposar d’uns enquestadors que seran els que realitzaran la recerca de camp. Aquesta tasca és molt important perquè serà la que permetrà disposar del material a partir del qual es farà l’estudi dialectològic contrastiu del parlar, estudi que facilitarà la descripció de les seves característiques gramaticals i lèxiques, així com les actituds sociolingüístiques dels parlants segons la seva estratificació general, cultural, etc. Com podreu veure, la direcció tècnica anirà a càrrec del Grup d’Estudis de Llengua i Literatura de Ponent i del Pirineu, i el termini de presentació de sol·licituds acaba el 22 de juny.

Esperem que aquest pas serveixi també per engrescar encara més la població de la nostra comarca, perquè, si bé sense els pallaresos no és possible tirar endavant l’Aixalda, ells seran els principals receptors de totes les actuacions que es duguin a terme.