Subvencions per a comerços

Department: 
Promoció econòmica

Bases i convocatòria DOGC núm. 4843 de 16/03/2007

Informació i tramitació: Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

diferents terminis en funció del programa:

programa 12: fins el 15 de maig de 2007

programa 13: fins el 22 de maig de 2007

programa 15: fins el 15 de maig de 2007

programa 19:  fins el 23 d'octubre de 2007