Subvencions per empreses per residus industrials

Department: 
Promoció econòmica

Les actuacions objecte de subvenció són:

Classe A: Projectes de minització dels residus d'origen industrial. Entre 15% i el 30%

Classe B: Projectes de recerca i desenvolupament tecnològic aplicats en el camp de la minimització desl residus industrials.El 25% de les despeses en les adaptacions a normes obligatòries.

Classe C: Projectes per a la formació i la promoció en termes orientats a la minimtzació de residus industrials.El 40% de les despeses en les adaptacions a normes obligatòries.

Fins el 20 de febrer. DOGC núm.4373 de 28/04/2005