Subvencions pel foment de l'artesania

Department: 
Promoció econòmica

Accions subvencionables:

Organització de fires locals d'artesania

incentius per a la participació col.lectiva a fires per a professionals.

participació individual a fires per a professionals

recerca de nous mercats internacionals.

organització d'actuacions per al foment i difusió del patrimoni de l'artesania

Actuacions per al foment i participació en exposicions d'artesania

Organització d'actuacions per a l'an`lisi i millora de l'estructura artesanal

Organització d'actuacions per  a la formació i millora de l'activitat artesanal

Organització d'actuacions per al coneixement i difusió dels oficis artesans

Programa de mitjans de promoció

Programa de renocació de tallers artesans

Projecte Internet

DOGC núm 4853   de  30/03/2007