AODL'S

Department: 
Promoció econòmica

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà, espera la convocatòria del SOC per a sol.licitar 4 aodl pels àmbits de: Turisme, Cultura, Esports i el Tros al Plat. Aquest anunci ja va ser publicat en aquesta web.

Ara el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, vol fer saber a tots/es els interessats/des que el termini per poder presentar-se com a candidat/ta es prorroga fins al dia 29 de febrer de 2008.

Recordeu que cal presentar el Currículum Vitae i adjuntar el Pla de Treball (projecte) referent a l'àmbit ó tema pel qual us presenteu.

A la web del SOC o bé, entrant a gencat.cat i busqueu SOC, trobareu a l'apartat d'impresos el guió per realitzar el Pla de Treball.

Els àmbits dels Aodl són: Turisme, Cultura, Esports i projecte: Del Tros al Plat.

Per més informació ó consultes: adreceu-vos al Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

telf: 973620107/ [email protected]