Compostatge al Pallars Sobirà

Department: 
Residus
 
El volum de residus que es generen constitueixen un dels paràmetres pels que es mesura el grau de sostenibilitat de la nostra forma de vida.
És necessari fer un major esforç per minimitzar la quantitat de residus produïts i maximitzar la quantitat de residus reciclats.
El compostatge en totes les seves formes (casolà, comunitari...) és una pràctica que no només representa un estalvi econòmic de recollida, transport i tractament, sinó que al mateix temps evita uns costos associats al consum energètic i de recursos.
L’alternativa al sistema de recollida convencional de la matèria orgànica és el compostatge, la gestió in situ d’aquesta fracció per tal de revaloritzar un recurs molt valuós, retornar-lo al seu cicle natural i reduir significativament l’enterrament d’aquest residu en un abocador.
A la nostra comarca aquesta pràctica s’està difonent entre els seus habitants, actualment hi ha unes 150 famílies que fan compostatge casolà, set nuclis que realitzen compostatge comunitari més diversos grans productors que s’han agregat a aquesta pràctica.