Compostatge comunitari en nuclis de menys de 100 habitants

Department: 
Residus
Des de fa uns mesos hi ha 7 nuclis a la comarca que s’han iniciat en la pràctica de compostatge comunitari:
  • Escós
  • Estaron
  • Farrera
  • Pujalt
  • Estaon
  • Bonestarre
  • Jou
Per què fer compostatge?

    * Cadascú de nosaltres genera 1,6 kg de residus diaris, dels quals un 36 % en pes són de matèria orgànica, de manera que constitueixen la part més important de la nostra bossa d’escombraries.
    * Aquesta quantitat de residus s’ha d’eliminar a un alt cost (al cost que representa el transport, personal i consum d’energia, s’ha d’afegir el cost de tractament a l’abocador de Tremp (45€/Tn)).

Avantatges del compostatge comunitari:

    * Gestionar els residus orgànics en el lloc d’origen.
    * Evitar que vagin a parar a l’abocador.
    * Allargar la vida útil d’aquest.
    * Recuperar un recurs molt valuós tancant el cicle de la matèria orgànica.

Tractament de la fracció orgànica en origen

    * Separar la fracció orgànica en origen (restes de fruita, verdures, carn, peix, ...).
    * Abocar la fracció orgànica dins el compostador situat al nucli.
    * Abocar la mateixa quantitat de matèria llenyosa situada al costat del compostador.
    * Barrejar la matèria verda i la matèria llenyosa que s’acaba d’afegir.
    * Al cap d’uns mesos obtenir com a producte final el compost, un adob natural amb gran poder fertilitzant.