curs de monitors de menjador i de manipulador d'aliments

Department: 
Formació

Dates: de l'1 de juliol al 15.

Preu: 150 euros.

Requisits: ser major de 16 anys.

Documentació necessària: fotocòpia DNI i foto carnet.

inscripcions: del 16 al 27 de juny de 2008.

Manipuladors d'aliments: dia 14 de juliol 3 hores/20euros.

Informació i matrícula: Creu Roja Sort.

Tel: 973620164

horari: de dilluns a divendres de 10 a 13hores.