Primeres Jornades de Biomassa

Aquestes jornades estan pensades com a part inicial d'un projecte d'àmbit comarcal per construir un model de gestió dels boscos de la comarca de forma conjunta per tal de recuperar l'ús del bosc.

I és que l'extracció de fusta del bosc per finalitats energètiques ha existit des de sempre a la comarca, no obstant això, aquest ús dels recursos forestals s'ha devaluat fins a representar la seva gestió, avui dia, costosa, farragosa i fins i tot sovint inviable.

Arran d'això, plantejar un Pla col·lectiu comarcal per a l'aprofitament energètic sostenible de la biomassa forestal dóna una possible sortida i revaloritza de nou la massa forestal.

Podeu trobar més informació al següent enllaç: