Subvenció per a joves de 18 anys per una subscripció a una publicació periòdica

Department: 
Joventut

Bases i convocatòria de la concessió de subvencions en espècie a les persones que compleixen divuit anys, consistents en la subscripció temporal i gratuïta a una publicació periòdica, i se'n regula la tramitació telemàtica.L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions en espècie consistents en la subscripció gratuïta a una publicació periòdica en suport paper o digital, amb la finalitat de fomentar la lectura de premsa entre els joves.

 

Destinataris: les persones que compleixen divuit anys en l'any de la convocatòria i que tinguin residència a Catalunya.   

 Termini de presentació de sol·licituds: del 10.09.2008 al 25.09.2008.