Al Pallars Sobirà fem compost

Department: 
Medi Natural
Department: 
Residus

D’acord amb la Llei 9/2008, del 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus, els municipis de menys de cinc mil habitants en què la distància, la dispersió demogràfica, la quantitat de residus produïts -i també en els municipis en què l’afluència de població estacional condiciona econòmicament i logísticament la prestació d’aquest servei- han de presentar el servei de recollida selectiva de la fracció orgànica.

 

El model de gestió de residus orgànics que ha engegat el Consell Comarcal a deu nuclis de la comarca és el compostatge comunitari, un sistema alternatiu a la recollida convencional d’aquesta fracció, a la recollida en contenidors de carrer i al transport a una planta de compostatge.

 

Baiasca i Arestui són els propers nuclis que s’iniciaran en aquesta pràctica. S’instal·laran els compostadors al costat de les casetes guardacontenidors i els seus habitants esdevindran els gestors dels seus residus orgànics; obtindran com a producte final el compost, un adob de qualitat que podran aplicar als seus horts, plantes, etc. i retornaran al sòl part dels seus nutrients, tot tancant el cicle de la matèria orgànica.

 

Agraïm la col·laboració de tots els veïns /es en aquesta tasca de gran valor ambiental i animem altres nuclis a compartir la mateixa experiència.