convocatòria per subvencionar accions formatives: Programa Forma't!

Department: 
Formació

El programa Forma't  subveniciona fins a un 70%  del cost de l'acció formativa i és una bona oportunitat  per finançar la formació dels treballadors/es de les vostres entitats. S'hi poden presentar associacions, fundacions i empreses. En queden excloses les administracions públiques.

 

El termini de sol.licitud: 30 de setembre de 2009

La sol.licitud del programa es fa a través de l'oficina virtual del SOC

https://gia.oficinatreball.net/soc_new/home/login.php i podeu consultar més informació a: http://www.oficinatreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/empreses/convocatories/ajuts_subv/ajuts_formació