II Jornada de Biomassa

Aproximadament un any i mig més tard de les primeres jornades de biomassa, se cel·lebren, a finals d'aquest mes, la segona jornada del projecte Aprofitaments energètics dels boscosdel Pallars Sobirà.

Aquesta jornada, se cel·lebrarà el 27 d'octubre de 9h del matí a 19h del capvespre a la deixalleria comarcal de Sort, i està adreçada a tota la població pallaresa interessada en general amb els processos de decisió i gestió sobre els recursos naturals de la comarca i en concret a la utilització de la biomassa forestal com a font d'energia.

Les places estan limitades per l'aforament de la sala on es realitzarà la jornada, així que us animem a inscriure-us-hi quan abans millor.

Documents: