Pla Catalunya Connecta al Pallars Sobirà

Department: 
Equipaments culturals
El proper dimarts 27 de gener de 2009 el Secretari de Telecomunicacions i de la Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, senyor Jordi Bosch i el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, senyor Vicenç Mitjana i Rabasa, presentaran el Pla Catalunya Connecta i el Pla Pallars Sobirà Connecta que es durà a terme a partir de les 12 del migdia a la sala d’actes del Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

Catalunya Connecta és el pla d’actuacions en infraestructures i serveis de telecomunicacions que ha de proporcionar cobertura de telefonia mòbil, d’Internet de banda ampla i de TDT a tots els nuclis de més de 50 habitants –i alguns de fins a 10-, i a tots els polígons industrials de Catalunya. La millora de la competitivitat passa necessàriament per un ús extensiu i universalitzat de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) a tots els nivells. Les xarxes i les infraestructures de telecomunicacions són bàsiques per aconseguir la cohesió social i territorial del país, i assegurar la competitivitat de la indústria i de la economia.

Perquè formeu part de la Catalunya que busca ser competitiva ens agradaria comptar amb la vostra presència en aquesta presentació, i poder-vos explicar amb més detall el Pla Pallars Sobirà Connecta. Es lliurarà documentació als
assistents.

Si no podeu assistir-hi personalment agrairíem que ho deleguéssiu ja que és un tema molt important pels municipis i els seus actors socials, econòmics i empresarials.

Preguem confirmació al Consell Comarcal del Pallars Sobirà, (demaneu per Paqui Castillo ),  secretària de presidència, [email protected] i Rosa M. Folguera, gerent, [email protected], o al telèfon, 973 620107.

Cordialment,

STSI- Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació
Consell Comarcal del Pallars Sobirà