Pla Estratègic (acció pilot zona sud del Pallars Sobirà)

La Direcció General de Medi Natural del DMAH ha penjat ja de la seva web la primera fase del Pla estratègic d'aprofitament energètic dels boscos del Pallars Sobirà, l'acció pilot a la zona sud de la comarca.

Aquest document és previ al que està previst finalitzar-se a mitjans de març d'enguany i que abarcarà tota la comarca, identificant per una banda la disponibilitat de biomassa forestal extreta dels boscos comarcals provinent de fusta de baixa qualitat i per altra el potencial consum d'aquesta dins la comarca.