Ajuts per a estudiants universitaris/àries de les comarques de l'àmbit de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès.

Department: 
Formació
Department: 
Joventut

Des el 5 de febrer fins al 4 de marc de 2010 es pot demanar l'ajut per a mobilitat comarcal destinat a les famílies residents al Pirineu i al Solsonés en que algun del seus membres estigui matriculat en una universitat catalana.