Subvencions del DAAM de GFS (valoració biomassa forestal)

En data 10/11/2011 es publica al DOGC nº 6002 la convocatòria del DAAM dels ajuts de GFS 2011 en finques de titularitat pública en relació a la valoració de biomassa forestal (ORDRE AAM/295/2011).

Els conceptes són els següents:
      
- Densificació de la biomassa en el punt de reunió del desembosc: 6,6 euros/m3 aparent.
- Contractes d'arrendament financer (lísing) per a l'adquisició d'un mòdul d'obtenció d'energia tèrmica mitjançant biomassa forestal: 120,00 euros/kW any.
- Instal·lació del mòdul a la xarxa de calefacció: 6.102,00 euros/ut.
- Redacció d'estudis d'avaluació de disponibilitat de biomassa: 10.000 euros/ut.
 
Termini fins a 28 de novembre.