Manual de la hipoteca

El Servei Comarcal d'Habitatge de l'Alt Penedès ha publicat, com a mesura preventiva i campanya informativa i educacional, una manual d'hipoteques per intentar reduir els problemes i les incerteses en el moment de signar una hipoteca i per ajudar a construir situacions justes, equilibrades i segures per a les persones i les famílies.