El Consell Comarcal del Pallars Sobirà i el Parc Natural de l'Alt Pirineu treballen junts pel manteniment del viver de salvaguarda de varietats antigues de fruita a Sort

Department: 
Activitats culturals
Department: 
Agroramaderia
Department: 
Medi Natural

Durant aquest mes de gener la brigada ha fet diverses tasques de manteniment del viver per tal de preparar el fruiterar per a la nova primavera. Concretament s’han estès fems al voltant  dels arbres i s’ha millorat la capacitat de treball del sòl entrecavant a un metre i mig del peu de cada fruiter.

Durant l’hivern, el Consell Comarcal  del Pallars Sobirà també ha realitzat les tasques de poda i formació del brancatge de tot el fruiterar.

El viver compta amb 22 varietats de fruita, principalment poma i pera, cosa que suposa un important reservori genètic fruit de segles de tradició agrícola del Pallars.