La cultura i el patrimoni: factors de desenvolupament territorial

Department: 
Cultura
La Facultat de Lletres i el Consell Comarcal apostem per la cultura com a factor de desenvolupament territorial, i ho fem des del programa de Màster de Patrimoni Cultural i Desenvolupament Local.
El Consell Comarcal col·labora en la formació pràctica dels estudiants oferint la realització de les pràctiques curriculars del màster. El Màster de Patrimoni Cultural i Desenvolupament Local de la Facultat de Lletres de la UdL té per objectiu formar gestors del patrimoni. Aquesta formació, però, es desenvolupa des de la perspectiva de la cultura com a factor de desenvolupament territorial amb especial èmfasi en la dimensió local.
El curs permet assolir competències professionalitzadores en la gestió cultural d’àmbits com la museologia, la interpretació de patrimoni cultural i natural, l’anàlisi territorial, l’animació cultural, la didàctica del patrimoni, l’arqueologia de gestió, l'arxivística, l'urbanisme i territori, el medi ambient o el turisme cultural.
La formació s’imparteix de forma semipresencial i online, a través del campus virtual de la UdL, mitjançant classes, jornades i visites. La UdL, d’altra banda, ofereix el Servei de Biblioteca i Documentació i el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació, a més del programa de beques i ajudes pròpies de la universitat. La UdL es distingeix pel Campus d'Excel·lència Internacional del Projecte Iberus, com a universitat pública de nivell en qualitat docent; és vuitena en impacte de treballs de recerca en el llistat que elabora Scimago.