Prestacions econòmiques d'urgència especial per al pagament del lloguer, quotes hipotecàries i per atendre persones que han perdut l'habitatge

Department: 
Serveis Socials

Les sol·licituds es poden presentar a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social del Consell Comarcal. Recordeu que cal demanar cita prèvia al 973 62 01 07. 

No hi ha termini de presentació. Aquestes prestacions queden excloses del sistema de concurrència pública i s'atorguen amb caràcter puntual. 

Documents: