CONCURS-OPOSICIÓ D'INTERINATGE PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA D'AJUDANT DE CUINA

Department: 
Anuncis Corporació

VEURE DOCUMENT ADJUNT : "CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL CONCURS-OPOSICIÓ D'INTERINATGE PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA D'AJUDANT DE CUINA"

 

ANNEX 1: SOL.LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS