Reportatge tertúlia sobre la pèrdua de població a Catalunya. El Pallars Sobirà