Ajuts per al pagament de l'habitatge

Department: 
Joventut

Les línies d’ajut que existeixen actualment per a nous sol·licitants són les que segueixen. Comprova’n els requisits, els terminis i la documentació a aportar.

 • Subvencions per al pagament de lloguer

  Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.
  El període de presentació de sol·licituds s'inicia el 19 de maig de 2015 i finalitza el 23 de juny de 2015.

 • Prestacions per al pagament del lloguer. Any 2015

  Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial. Per a la convocatòria d'enguany només poden accedir-hi els llogaters que tenen el contracte signat mitjançant la Borsa d'Habitatge amb data igual o anterior a 30/10/2015.

 • Prestacions econòmiques d'urgència especial per a l'habitatge

  Són prestacions a fons perdut que s’atorguen a persones que han contret deutes en relació amb l’habitatge, amb la finalitat de garantir un habitatge a la persona sol·licitant i a la seva unitat de convivència.

Per a més informació podeu contactar amb l'Oficina Local d'Habitatge del Pallars Sobirà:

Oficina Local d'Habitatge

Visites concertades en l'horari i llocs següents:

 • dilluns, dimecres i divendres d'11 a 13.30h (Sort al Consell Comarcal)
 • 2n i 4t dimecres de mes d'10 a 13h (Esterri d'Àneu a l'Ajuntament)