Cursos de català per a adults

Department: 
Català

A partir de l'1 de juliol comença la inscripció i la matrícula dels cursos semipresencials del Parla.cat  (nivells intermedi i suficiència) i del nivell C2 (superior) de català previstos a la comarca del Pallars Sobirà durant el 1r trimestre del curs 2015-2016.

Inici dels cursos: octubre de 2015

MATRÍCULA:

Antics alumnes: a partir de l'1 de juliol

Alumnat general: a partir del 6 de juliol

Les matrícules es faran al mateix moment que la persona interessada ho sol·liciti.

Lloc d'inscripció: al Servei Comarcal de Català del Pallars Sobirà. C. del Mig, 9 Sort

Les proves de col·locació (per conèixer el nivell de què disposa l'alumnat) es duran a terme durant tot el període de matrícula.

Per a més informació: tel. 973 62 01 07 [email protected]