Jornada de fructicultura ecològica a Esterri d'Àneu

Department: 
Activitats culturals
Department: 
Agroramaderia
Department: 
Formació
Department: 
Joventut
Department: 
Medi Natural
Department: 
Promoció econòmica

La poma de muntanya proporciona una qualitat del producte molt elevada degut a les condicions climàtiques pròpies.

 Aquesta qualitat del producte proporcionada per l’ambient, ha d’anar acompanyada d’una bona gestió de plagues i malalties i de la poda adequada per obtenir un producte que busqui l’excel·lència.

 Aquest curs ha de permetre conèixer les tècniques de gestió de la poda en verd i els treballs culturals que permetin la prevenció de plagues i malalties, i en el cas que sigui necessari quins tractaments s’han d’utilitzar, dosi, moment i tècnica d’aplicació.