Serveis d'atenció al client de pagament.

Department: 
Consum

FACUA – Consumidors en Acció ha denunciat Vodafone davant la Direcció General de Consum de la Comunitat de Madrid per començar a cobrar als usuaris que necessitin fer determinades gestions a través del telèfon d’atenció al client. L’associació confirma que l’operadora facturarà als usuaris 2,5 euros si volen conèixer el període de permanència restant, consultar els codis PIN o PUK, sol·licitar el duplicat de la factura, canviar el número de compte bancari o modificar la direcció de la facturació, tràmits que fins ara eren gratuïts.

Segons FACUA, Vodafone explica que aquesta decisió és per fomentar canals alternatius com Internet, l’aplicació mòbil o el servei de reconeixement de veu. Una sèrie d’arguments que des de l’associació de consumidors han considerat “discriminatoris i inacceptables” ja que deixaran “milers d’usuaris” sense la possibilitat d’accedir-hi.

FACUA manifesta que la normativa vigent estableix la gratuïtat del servei d’atenció al client i que sigui una persona física la que atengui per telèfon els usuaris que ho necessitin, amb independència d’altres sistemes que puguin complementar aquesta via. És per això que FACUA considera il·legal que Vodafone facturi per aquestes operacions.

Segons explica l’associació de consumidors, aquesta nova via que vol implementar l’operadora serà un clar prejudici per als milers d’usuaris d’avançada edat, pels que no poden accedir a Internet d’una manera ràpida i senzilla i per als que no estan familiaritzats amb les noves tecnologies, ja que per realitzar tots aquests tràmits necessiten l’ajuda d’un gestor. Per això, FACUA reclama a la Direcció General de Consum que sancioni Vodafone per tal que torni a oferir aquests serveis de forma gratuïta com havia fet fins ara.