Suport i l’acompanyament a la família. Servei d'atenció precoç CDIAP Pallars Sobirà

Department: 
Serveis Socials

El Servei d’Atenció Precoç –CDIAP Pallars Sobirà-  ofereix un conjunt d’actuacions de caire preventiu, de detecció, de diagnòstic i d’intervenció terapèutica, de caràcter interdisciplinari, adreçades als infants de 0 a 6 anys, i a les seves famílies, per tal de facilitar una maduració adequada a totes les dimensions de la seva evolució i per aconseguir el nivell màxim de desenvolupament personal i d’integració a l’entorn.

 

El Servei d’Atenció Precoç comprèn, entre altres, les actuacions de la criança, entesa com el suport i l’acompanyament a la família en la cura que cal tenir per al desenvolupament integral de l’infant i la prevenció.

 

En aquest marc d’actuació, la psicòloga, Carina Gabriel, del Servei d’Atenció Precoç -CDIAP Pallars Sobirà- ha elaborat dues xerrades adreçades a mares i pares, “Relació de qualitat amb els fills” i “Gelos entre germans”, que ha impartit aquest mes de febrer, dins del Taller grup d’embaràs i Taller grup de mares, respectivament, que la llevadora del CAP de Sort condueix.

 

 

“Relació de qualitat amb els fills”

Un dels objectius clau que han d’assolir els pares i mares és establir amb l’infant relacions de qualitat, basades en l’afecte, el respecte i la confiança. Així mateix, l’ingredient principal perquè aquestes relacions prosperin és també la quantitat de temps que dediquem a l’educació dels fills i filles. El temps és una condició per a la qualitat de la relació, però no la garanteix, les actituds també compten.

 

 

“Gelos entre germans”

La gelosia és un sentiment habitual en les relacions humanes i existeix en totes les persones. Què és? Per què es considera un sentiment dolent i negatiu? Com afecta tenir un altre germà més petit als fills grans?