17 de maig Dia Internacional Contra la LGBTIfòbia

El 17 de maig es celebra el dia internacional contra la LGBTIfòbia, terme emprat per incloure  l’homofòbia, transfòbia i bifòbia.

El Consell Comarcal, en el Ple del  passat 4 de maig, va aprovar la Declaració Institucional contra la LGBTIfòbia, que expressa el compromís del Consell Comarcal del Pallars Sobirà per defensar els drets de les persones LGBTI:

 

Declaració Institucional

 

El 2017 el Consell Comarcal del Pallars Sobirà va aprovar el Pla Intern d’Igualtat entre dones i homes. Aquest Pla representa un ferm compromís per tal d’assolir la Igualtat efectiva entre homes i dones en el si del Consell i poder fer extensible aquesta voluntat a tota la comarca, la qual s’empara en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits.

Parlar de fer efectiva la igualtat va, però, més enllà de la igualtat entre homes i dones, ja que existeixen col·lectius de persones que també veuen vulnerats els seus drets. Aquest és el cas de lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals. És per això que el Consell Comarcal fa extensible el seu compromís a totes aquestes persones i es compromet a vetllar per elles a través de l’aplicació de la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la bifòbia i la intersexfòbia.

Aquesta Llei té per objectiu desenvolupar i garantir la igualtat de les persones LGTBI i evitar situacions de discriminació i violència, per assegurar que a Catalunya i els seus municipis es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà reconeix l’obligació que té de contribuir a generar polítiques igualitàries i avançar cap a una societat més justa i plural, així com d’incidir en la problemàtica de la LGTBIfòbia, per tal de treballar en pro del respecte, independentment de la identitat de gènere i l’orientació sexual.

Per aconseguir aquest propòsit, el Consell ha realitzat el Pla Comarcal d’Igualtat LGBTI per a garantir-ne els seus drets i contribuir a erradicar l’homofòbia, lesbofòbia, transfòbia, bifòbia i intersexfòbia; i el proper 30 de maig se signarà l’acord per al desenvolupament del Servei d’Atenció Integral local (SAI) per les persones LGBTI entre la Direcció General d’Igualtat i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà. El SAI tindrà  com a objectius principals visualitzar la realitat del col·lectiu LGTBI i oferir un servei d’atenció territorial de proximitat per a les persones LGBTI i aquelles que s’hi adrecin per qüestions de diversitat sexual, orientació sexual i identitat o expressió de gènere.

Consell Comarcal del Pallars Sobirà