ACORD PER A IMPULSAR EL SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL (SAI) AL PALLARS SOBIRÀ

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà, seguint el seu compromís per promoure la Igualtat a la comarca, ha apostat per adherir-se a la xarxa de serveis de proximitat que garanteixi i defensi els drets de les persones LGTBI arreu del territori. Aquesta xarxa està impulsada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El desenvolupament de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia contempla la creació d’aquests serveis, que faciliten atenció de qualitat i de proximitat a persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà i la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies subscriuran un acord per a impulsar el Servei d’Atenció Integral (SAI) per a defensar els drets de les persones LGTBI, el dimecres 30 de maig, a les 13 hores a l’Oficina Comarcal de Turisme de Sort (Camí de la Cabanera, s/n).

L’acte el presidiran el Sr. Carlos L. Isus,  president del Consell Comarcal i la Sra. Mireia Mata, directora general d’Igualtat. Hi assistiran també la tècnica del SAI Territorial, Regina Cairol, entre altres autoritats i responsables tècnics a la comarca.

Durant l’acte es presentarà el Pla d’Igualtat LGBTI del Consell Comarcal, elaborat a partir d’una diagnosis de la situació actual de la comarca.