CAMPANYA 2018 DE RECOLLIDA DE PLÀSTICS D'ENSITJATS, MALLES I CORDES D'EXPLOTACIONS RAMADERES

Department: 
Agroramaderia
Department: 
Medi Natural
Department: 
Residus

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà ha engegat la 2ª campanya de selecció de residus procedents d’explotacions ramaderes, concretament de malles i cordes d’embalar, i de lones i film adherent d’ensitjar. Durant el 2017 vam iniciar la primera campanya a la qual es van adherir gran part dels ramaders de la comarca. Fins ara tots aquests residus anaven a parar directament a l’abocador, però els plàstics d’ensitjar són reciclables, per la qual cosa és important separar-los per al seu posterior tractament. 

El procediment per acollir-se a la campanya és el següent: els titulars d’explotacions ramaderes s’hauran de dirigir a les deixalleries comarcals i complimentar un formulari amb les seves dades. En aquest moment també recolliran tants bigbags com necessitin, tenint en compte el volum de residus generats. Aquest any hi ha dos mides de sacs, el petit de 0,72 metres cúbics i el gran de 1,5.  El preu per bigbag va en relació al tamany escollit i al tipus de recollida sol·licitada. El preu del petit és de 5 euros en cas que la recollida dels residus la faci el Consell Comarcal o de 2,5 euros en cas que sigui la pròpia explotació qui es faci càrrec del transport dels residus fins a la deixalleria de Sort o d’Esterri. El preu del sac gran és de 6 euros o 10 euros en funció del tipus de recollida. Serà necessari separar, per una banda, bigbags amb films adherents i lones d’ensitjar i, per l’altra, bigbags amb cordes i malles d’embalar. Aquesta campanya implica que les deixalleries ja no admetran l'abocament dels residus esmentats per part de les explotacions fora d'aquesta via.

La campanya de recollida dels bigbags amb els residus ja separats es farà del 14 al 18 de maig de 2018.

 

L’horari de la deixalleria de Sort és de 9 a 14h de dilluns a diumenge i de 16h a 18h els dimarts, dijous, dissabtes i diumenges. L’horari de la deixalleria d’Esterri d’Àneu és de 9h a 14h i de 15h a 17h de dilluns a diumenge. Per a més informació truqueu al 973 62 03 10 o al 666 40 80 02. 

Documents: