GUARDACONTENIDORS NETS I ADEQUATS AL PALLARS SOBIRÀ

Department: 
Medi Natural
Department: 
Residus

Els treballadors del Programa Treball i Formació que formen la brigada comarcal han netejat i fet el manteniment de tots els guardacontenidors de la comarca del Pallars Sobirà. Han escombrat la zona i els voltants, han desbrossat i han fet la conservació i el manteniment de la seva estructura. Aquests guardacontenidors de forma majoritària es van fer fa 10 anys i calia fer una tasca de manteniment per poder seguir gaudint d'aquests equipaments amb les condicions idònies, recordant sempre que l'objectiu és fomentar la recollida selectiva i minimitzar el que llencem arbitràriament a l'abocar, i la bona presència d'aquest equipaments ha de contribuir a assolir entre tots aquest objectiu en benefici del medi ambient.