PROVA PILOT DE RECOLLIDA DE FRACCIÓ ORGÀNICA ALS CÀMPINGS DEL PALLARS SOBIRÀ

Department: 
Residus
Department: 
Turisme

 

El sector del càmping és responsable d’una part molt important de generació de residus de la comarca: en alguns càmpings hi ha tanta activitat com en un poble o més, amb la peculiaritat que es concentra en els mesos d’estiu, bàsicament juny,juliol i agost. D’acord amb l’estudi “Pesa la brossa” de l’Agència de Residus, on es calcula que cada persona genera uns 0,6 kg per dia, es pot considerar que el sector del càmping generea unes 300-500tn de residus municipals a l’any. Fins ara als càmpings del Pallars Sobirà es recollien les fraccions paper, vidre, envasos i resta, i en algun dels casos la fracció orgànica de la generació pròpia (la que es genera dins les cuines i restaurants del propi càmping).

 

Aquest estiu de 2018, el servei de residus del Consell Comarcal està implantant una prova pilot per fer un pas endavant i ampliar la separació de la fracció orgànica, així com millorar la separació del paper, el vidre i els envasos als clients i usuaris dels càmpings del Pallars Sobirà. S’han adherit a aquesta prova pilot 11 dels 21 càmpings de la comarca.

 

La prova pilot consistirà en el repartiment de material necessari per al reciclatge de la fracció orgànica als clients fixos dels càmpings, principalment als clients de bungalous i usuaris de parcel·les amb un mínim de 4 pernoctacions. A més, es reforçarà la informació sobre reciclatge al la zona de contenidors i es faran visites d’educació ambiental i seguiment durant tot l’estiu. Amb el seguit d’actuacions que es portaran a terme, es preveu que la separació de residus en aquests càmpings augmenti considerablement i contribueixin a millorar els percentatges de reciclatge de la comarca.