RENOVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA I EL CONSELL COMARCAL

Department: 
Anuncis Corporació

Renovació de col·laboració entre la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà en matèria de cooperació i assistència municipal, anualitat 2018

- La Diputació de Lleida col·aborarà econòmicament amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà amb l'objectiu que aquesta institució pugui prestar assessorament als municipis de la comarca. Aquesta finalitat es desplegarà mitjançant les actuacions següents:

  • Servei d'assistència tècnica per a la prestació de les funcions públiques necessàries a les corporacions locals. (SAT)
  • Servei de cooperació i dàssistència als municipis.