ACTE PRECONGRESSUAL 8è CONGRÉS NACIONAL DE LA GENT GRAN AL PALLARS SOBIRÀ

Department: 
Serveis Socials

El 8è Congrés Nacional de la Gent Gran va ser convocat per l’Hble. Sr. Chakir El Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, el 5 de desembre de 2018, a proposta i en el marc del Ple del Consell de la Gent Gran de Catalunya.

El congrés té tres fases: 

Precongressual: fase de recollida de les aportacions de les persones grans d’arreu del territori i elecció dels delegats i delegades. S’organitzaran fins a 48 sessions de treball arreu de Catalunya, i entre les quals, una el 3 de juny a la nostra comarca.

Congressual: esmenes dels delegats i delegades als textos de proposta de les ponències i l’acte principal. L’acte principal del 8è CNGG tindrà lloc al monestir de Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages, el 25 d’octubre de 2019. Per la seva ubicació al cor de Catalunya, es considera un punt intermedi perquè totes les persones hi puguin assistir.

Postcongressual: tramesa del MANIFEST, que conté les conclusions recollides a l’acte Congressual, i seran lliurades a les administracions, institucions i entitats competents, fent-ne un seguiment de l’evolució i del compliment i difusió al territori. L’objectiu és poder garantir la coordinació i el seguiment actiu de les accions que s’estan duent a terme. Aquestes actuacions tenen la voluntat de donar compliment als acords que s’assoliran al Congrés, i que han de marcar l’agenda política en l’àmbit de les persones grans fins a la propera edició congressual, segurament l’any 2023, quan està previst fer el 9è CNGG.

Així, l’Acte Precongressual al Pallars Sobirà es realitzarà el proper dia 3 de juny de 2019, d’11 a 13 hores, al Casal Cívic de Sort (C/ Dr. Carles Pol i Aleu, 8) i és obert a la participació de totes les persones grans que hi estiguin interessades.