CURS DE CATALÀ NIVELL BÀSIC - ESTERRI D’ÀNEU -

Department: 
Català
Department: 
Immigració
Department: 
Serveis Socials

Facilitar el coneixement i promocionar la utilització de la llengua  catalana entre tota la població no catalanoparlant del Pallars Sobirà i estendre l’ús del català a tots els entorns de convivència i relació social és un dels principals objectius del Servei de Primera Acollida del Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

El coneixement de l’idioma és una eina imprescindible per una major integració de les persones nouvingudes dins el territori. 

Juntament amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, el servei d’Immigració coordina,  organitza i ofereix cursos de català de nivells inicials, elementals i bàsics adaptats a les necessitats detectades al territori.

Aquest més d’abril s’inicia un curs nivell Bàsic a Esterri d’Àneu de 45 hores, que es realitzarà tots els dimecres i dijous de 10h a 12h a l’Ajuntament.

Les inscripcions estaran obertes durant tot el mes per tal que els alumnes s'hi vagin incorporant. Al final del curs es lliurarà certificat d’assistència i aprofitament per a aquelles persones que el necessitin per fer tràmits d’arrelament o integració social.

  

Documents: