Formació per a dinamitzadors de Grups d'Ajuda Mútua per a familiars

Department: 
Salut Mental

Des del Projecte Activa't per la Salut Mental, conjuntament amb les entitats del territori, Salut Mental Pallars i Alba Jussà, s'està preparant una formació per a dinamitzadors de Grups d'Ajuda Mútua per a familiars sobretot orientada al col·lectiu de familiars de joves o infants amb problemes de salut mental amb l´objectiu d´eixamplar els espais de suport en salut mental en la zona de l´Alt Pirineu.

Els grups d'ajuda mútua (GAM) els entenen com a grups d'iguals (sense professionals) vinculats al teixit associatiu en salut mental, on fer xarxa de suport, intercanvi d'experiències i on es fomenta l'autocura.

La formació té l´objectiu d´aportar habilitats en la conducció i moderació de grups de suport perquè aquests esdevinguin espais de benestar per als cuidadors de joves i infants amb problemes de salut mental.


Inici: Dimarts 24 de setembre de 2019
Lloc: Associació Salut Mental Pallars

         C/ Major 62. 25560 Sort

Durada: 10 Sessions setmanals
Horari: de 15.30h a 19.00h

Inscripcions: [email protected]  o bé al Tel. 615 37 45 72

Requisits:
-       Ser familiar d´un jove/infant amb problemes de salut mental (no discapacitat intel·lectual)
-       Tenir ganes de compartir les vostres experiències
-       Estar motivat per millorar el propi benestar i el d´altres persones en una situació similar

Us animem a participar-hi i a fer-ne difusió a famílies que creieu que els pot interessar.