Formació “Practiquem la igualtat a la feina” i “Practiquem la igualtat en l’educació”

Department: 
Comissió d'Igualtat
Department: 
Serveis Socials

El passat 9 d’abril s’han dut a terme dues formacions organitzades per la Comissió d’Igualtat del Consell Comarcal. “Practiquem la igualtat a la feina” dirigida al Servei de recollida  de residus municipals del Consell Comarcal i “Practiquem la igualtat en l’educació”, adreçada al personal del Servei de menjador escolar i camp d’aprenentatge d’Esterri d’Àneu. Aquesta formació ha estat impartida per Maribel Bella, experta en polítiques d’igualtat, i s’han realitzat al mateix lloc de treball per tal de facilitar-hi l’assistència.

Aquestes formacions s’emmarquen dins del Pla Intern d’Igualtat del Consell Comarcal (2017-2021) impulsat per la Comissió d’Igualtat, en el qual es destaca la importància de formar tot el personal del Consell en matèria d’igualtat no només com a eina de sensibilització sinó per tal de poder implementar polítiques d’igualtat de forma transversal a totes les àrees del Consell. D’aquesta manera es vol repercutir en tots els àmbits de la comarca i assolir una societat més igualitària.

La formació “Practiquem la igualtat a la feina” ha tingut una participació del  46 %. Els continguts s’han centrat en el concepte d’igualtat de gènere aplicat al món laboral, la segregació horitzontal, la segregació vertical, les discriminacions que s’hi poden trobar i quins canvis es poden introduir en el nostre dia a dia per practicar la igualtat a la feina.

La formació “Practiquem la igualtat en l’educació” ha tingut una participació del 75%. Els continguts s’han centrat en les desigualtats de gènere, eines de la coeducació i quins canvis podem introduir al nostre dia a dia per practicar la igualtat amb els infants.

La valoració per part de les persones assistents ha estat molt positiva segons reflecteixen als qüestionaris d’avaluació, en què, a més, es ressaltava la voluntat de poder continuar formant-se en la línia iniciada.