“Només Sí és Sí. Respecta’m”. Per unes festes lliures de sexisme i LGBTIfòbia al Pallars Sobirà !

Els 15 ajuntaments de la comarca, conjuntament amb el Consell Comarcal,  coordinats pels Serveis Socials (SIAD-SAI) i el servei de Joventut, hem endegat la campanya “Només Sí és Sí. Respecta’m”, en el marc del “Real  Decreto-Ley 9/2018, de 3 d’agost, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género”, que ratifica la urgència d’adoptar algunes mesures necessàries per avançar en l’erradicació de la violència de gènere i en l’assoliment d’una societat lliure de violència sobre les dones. Aquesta campanya es finança amb càrrec als crèdits rebuts del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, a través de la Secretaria d’Estat d’Igualtat.

“Només Sí és Sí. Respecta’m”, és una campanya comunitària per abordar el sexisme en els espais d’oci nocturn de les festes populars i festes majors de la comarca. Pretén sensibilitzar tota la població, prevenir conductes sexistes i agressions sexuals, oferint informació, assessorament i acompanyament. Pretén conscienciar de la importància que tothom pugui gaudir d’unes festes lliures de sexisme i LGTBIfòbia.


Les actuacions concretes que s’estan duent a terme són:

 

1.    ManifestFestes lliures de sexisme i LGBTIfòbia al Pallars Sobirà”, l’adhesió al qual permet visibilitzar els objectius de la campanya.

2.    Protocol d’actuació, senzill i adreçat a la població general, en cas que es trobin, vegin, detectin alguna situació de violència sexista.

3.    Formació. El 28 de juny es durà a terme una sessió formativa, de 3 hores de durada, amb l’Observatorio Noctá[email protected], adreçada a les persones membres de les Comissions de festes (majors de 16 anys) i altres que hi tinguin interès i vulguin participar-hi. Es concretarà el lloc de realització en funció del nombre d’inscrits i el seu origen. L’objectiu és conèixer els conceptes i identificar les situacions de violència sexual i el protocol d’actuació especialment dissenyat per a aquesta campanya.

4.    Servei Assexora’t, un servei a càrrec de l’associació AntiSida Lleida, de consultes anònimes sobre sexualitat i relacions positives, via whatsapp, especialment adreçat al jovent de tota la comarca.

5.  Material de sensibilització. S’ha dissenyat i elaborat una imatge de campanya, identificativa i atractiva, amb un logotip que s’incorpora als cartells de les festes populars i festes majors, com a indicador d’adhesió a la campanya. I que ha servit per dissenyar els diferents materials:  

 

- Un flyer informatiu, del qual es distribueixen 10.000 còpies entre els diferents ajuntaments, perquè es distribueixi des de les oficines i, també, amb els programes de les festes populars i festes majors i en tots els espais de festa.

  

- Gots reutilitzables, (5.000 gots, més els que encarregarà el Servei de Recollida de Residus Municipals, d’aquest Consell Comarcal, que els sumarà a aquesta campanya), amb el logo de la campanya, que es gestionen i es distribueixen, a demanda, des del Servei de Recollida de Residus Municipals.

 

- Una pancarta i un fotocall que volten per les festes populars i festes majors de cadascun dels pobles de la comarca.

 

- Tallers d’estampació de samarretes i de xapes,

 

- Web nomessiessi.pallarssobira.cat, on es recullen tots els objectius, les accions, les activitats i imatges de la campanya.

 

I per donar més difusió i que la campanya tingui un bon ressò i presència a les converses i a les xarxes socials:

 

·         Fotografiar, fer vídeos, històries, etc. de tots els actes, activitats, accions que es duen a terme al municipi i penjar-ho a les xarxes socials amb l’etiqueta #nomessiessi.

  

 

Aquesta és una campanya que requereix de la implicació de tots i totes, com a ciutadans i ciutadanes i partícips de les festes que hi celebrem, és per aquest motiu que us demanem la vostra col·laboració a fer UNES FESTES LLIURES DE SEXISME I LGBTIFÒBIA a tots els pobles del Pallars Sobirà i d’arreu.