NOVA CAMPANYA DE VISITES ALS CENTRES OFICIALS

Department: 
Porta a Porta
Department: 
Residus

 

"NOVA CAMPANYA DE VISITES ALS CENTRES OFICIALS 

El Servei de Residus Municipals del Consell Comarcal ha iniciat aquest mes de febrer una campanya de visites i inspeccions als centres oficials i ens locals de la comarca. 

El que es pretén amb aquesta campanya és conèixer de prop com es duu a terme la gestió de residus dins aquests centres oficials, i oferir ajuda per tal de facilitar-ne la seva gestió, repartint material complementari i sobretot assessorant el personal per portar a terme una bona gestió dels residus. També es vol conèixer la valoració del servei de recollida i millorar-lo en cas que sigui possible.

Durant aquest primer mes de campanya s’ha pres com a punt d'inici la localitat de Sort, però durant els propers mesos s’estendrà a tota la comarca.

Amb tot, la finalitat és millorar la gestió dels residus tant des dels propis ens com des del servei de recollida fent un acompanyament actiu a aquestes entitats i promoure i aconseguir una millor recollida selectiva dels residus."