Notícies

Prova pilot de compostatge comunitari - 16/12/06
El compostatge és un procés natural de descomposició de la matèria orgànica en què intervenen organismes descomponedors i unes condicions d’oxigen, humitat i temperatura adequades perquè aquests organismes es desenvolupin sobre la matèria i la converteixin en compost.

El compostatge comunitari és una experiència nova al Pallars Sobirà que substituirà al sistema convencional de recollida de la fracció orgànica. Aquesta prova pilot s’implantarà en quatre nuclis de la comarca i el seu bon resultat esdevindrà un model a seguir per als altres pobles que la integren.
...
Pla de viabilitat hivernal - 14/12/06

Amb data 1 de desembre (com cada any) s'ha activat el Pla de viabilitat hivernal del Pallars Sobirà, que tindrà una durada mínima de 4 mesos. Aquest Pla consisteix en la neteja de la neu caiguda i l'estesa de material fundent (sal) a les carreteres d'accés a nuclis de població de titularitat municipal. Així mateix, aquest Pla complementa les actuacions del mateix tipus que la DG de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i el Servei de Vies i Obres de la Diputació de Lleida realitzen a les carreteres de la seva competència respectiva.

El Pla de neteja de neu del Consell Comarcal es desenvolupa mitjançant 5 equips de treball, 3 de contractació externa i 2 amb mitjans propis i...